Demo ”Zilele Roboticii” Ploiești – 2022

November 2022 – ”Zilele Roboticii” Ploiești

The organizing teams infO(1)Robotics , Ro2D2
Date November 19, 2022
Location Palace of Culture, Ploiești
Progress 12 hours

Participants:

Andrei, Edi, Roxana
Cezar, Mihai, Alexandra (voluntari)


Event development / Desfășurarea evenimentului:


Preparations for this demo began when several team members expressed their desire to participate. Our robot wasn’t very well set up, but by the day the demo was to take place we managed to finish it.
Being the first to arrive at the Palace of Culture, we had plenty of time to adjust to the location and prepare our stand. We spoke with the demo organizers, the infO(1)Robotics and Ro2D2 teams, more details about how the day would unfold. After we set up and started testing the robot, we found a problem with its arm. While engineering was trying to solve the robot, the PR department got to know the rest of the teams and shared our challenge with each of them. Throughout the day we made friends with many teams, taking pictures with them and discussing their journey and experience in the First Tech Challenge competition. The event organizers gave us the chance to hear the secrets of success from some of the best teams in the competition – Delta Force, Quantum Robotics, ABSO-Tech. I was lucky enough to also listen to Mr. Costache’s advice, followed by the robot inspection and the drivers’ meeting.
Being our first demo, our results were not remarkable. Even though everything didn’t go as planned on the engineering side, our team made great friendships with teams across the country and managed to spread STEM values ​​throughout the demo. We also got advice from the more experienced teams, both technical and non-technical.


Pregătirile pentru acest demo au început în momentul în care mai mulți membri ai echipei și-au exprimat dorința de a participa. Robotul nostru nu era foarte bine pus la punct, dar până în ziua în care avea să se desfășoare demo-ul am reușit să îl terminăm.
Fiind primii ajunși la Palatul Culturii, am avut destul timp pentru a ne acomoda cu locația și pentru a ne pregăti standul. Am discutat cu organizatorii demo-ului, echipele infO(1)Robotics și Ro2D2, mai multe detalii despre cum avea să se desfășoare acea zi. După ce ne-am instalat și am început să testăm robotul, am găsit o problemă la brațul acestuia. Cât timp Ingineria încerca să rezolve robotul, departamentul de PR a făcut cunoștință cu restul echipelor și a împărțit fiecăreia challenge-ul nostru. Pe parcursul zilei ne-am împrietenit cu multe echipe, făcând poze cu ei și discutând despre parcursul și experiența lor în competiția First Tech Challenge. Organizatorii evenimentului ne-au oferit șansa de a asculta despre secretele succesului de la unele dintre cele mai bune echipe ale competiției – Delta Force, Quantum Robotics, ABSO-Tech. Am avut norocul de a asculta și sfaturile domnului Costache, urmând mai apoi inspecția robotului și ședința driverilor.
Fiind primul nostru demo, rezultatele noastre nu au fost remarcabile. Chiar dacă pe partea de inginerie nu a mers totul așa cum ar fi trebuit, echipa noastră a legat prietenii minunate cu echipe din toată țara și a reușit să răspândească valorile STEM în cadrul demo-ului. De asemenea, am primit sfaturi și de la echipele cu mai multă experiență, atât pe partea tehnică, cât și pe partea non-tehnică.


 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *