RO BUCHAREST FTC Romania National Tournament – 2023

Dean’s List AWARD – Andrei Luca Mănăilă – 20265 – Heart of RoBots BuzăuOur Team Leader, Andrei Luca Mănăilă, won the special DEAN’S LIST AWARD at the 2023 edition of the “BRD FIRST Tech Challenge Romania” robotics competition, organized by the “Nation through Education” association.
This award is one of the highest honors given to a student in the competition, given to students who have demonstrated excellence in robot building and involvement in the FIRST community.
The performance was possible under the guidance of our mentors, computer science professor Nicolae Olăroiu and the director of the College “B.P. Hasdeu” Buzău, Prof. Eng. Virginia Mândruță-Tănăsescu.
Dean’s List AWARD winners are recognized for their leadership skills and their involvement in inspiring and encouraging other young people to get involved in robotics competitions and their personal development. It is an award that recognizes not only technical performance, but also positive attitude, communication skills and the ability to inspire and motivate other students.
Luca will represent both the “Heart of RoBots” Buzău team and Romania at the world stage in the USA, from Houston.
Good luck in Houston, LUCA!


Liderul echipei noastre, Andrei Luca Mănăilă, a obținut premiul special DEAN’S LIST AWARD la ediția 2023 a competiției de robotică „BRD FIRST Tech Challenge România”, organizată de asociația „Nație prin Educație”.
Acest premiu reprezintă una dintre cele mai înalte distincții acordate unui elev din cadrul competiției, fiind acordat unor elevi care au demonstrat excelență în construirea de roboți și implicarea în comunitatea FIRST.
Performanța a fost posibilă sub îndrumarea mentorilor noștri, domnul profesor de informatică Nicolae Olăroiu și a doamnei director a Colegiului ”B.P. Hasdeu” Buzău, prof. ing. Virginia Mândruță-Tănăsescu.
Câștigătorii Dean’s List AWARD sunt recunoscuți pentru abilitățile lor de lider și pentru implicarea lor în inspirarea și încurajarea altor tineri să se implice în competiții de robotică și în dezvoltarea lor personală. Este un premiu care recunoaște nu doar performanțele tehnice, ci și atitudinea pozitivă, abilitățile de comunicare și capacitatea de a inspira și motiva alți elevi.
Luca va reprezenta atât echipa ”Heart of RoBots” Buzău, cât și România la etapa mondială din SUA, de la Houston.
Mult succes la Houston, LUCA!


 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *