Departments


IT Programming

Programare

Engineering

Inginerie

Marketing & PR

The department is the “brain” of the robot.

Departamentul este ”creierul” robotului.

The department deals with the anatomy of the robot.

Departamentul se ocupă de anatomia robotului.

The department responsible for team image and finance.

Departamentul responsabil de imaginea echipei și de finanțare.

IT Programmer

Programatorul

Engineer

Inginerul

– develops the necessary software to control the robot

– communicates effectively with the engineering department to integrate the software with the other components

– dezvoltă software-ul necesar pentru controlul robotului

– comunică eficient cu departamentul de inginerie pentru a integra software-ul cu celelalte componente

– participates in the design and construction of the robot

– identify and fix technical problems that may occur during matches

– participă la proiectarea și construirea robotului

– identifică și remediază problemele tehnice care pot apărea în timpul meciurilor

– creating promotional materials and setting up the engineer’s notebook

– attracting sponsors and collaborators

– organizing events and promoting the team on social media pages

– crearea materialelor promoționale și așezarea caietului inginerului

– atragerea sponsorilor și colaboratorilor

– organizarea evenimentelor și promovarea echipei pe paginile de social media