Mission & Goals


The mission of the “Heart of RoBots” team is mainly to achieve high standards in competitions, but also to represent the values ​​of FIRST (Gracious Professionalism® and Coopertition®) and promote them within the community, by organizing and participating in various events.

Goals:

 • Deepening our knowledge in the most conservative and productive manner;
 • Improving teamwork;
 • Promoting FTC and GRACIOUS PROFESSIONALISM in the community;
 • Prioritizing virtual design learning and intensive work in the Fusion program;
 • Learning OOP (Object Oriented Programming) in the Java language (we use Android Studio for code development) and applying OOP principles in writing code;
 • Using odometry to position and move the robot on the ground.


Misiunea echipei „Heart of RoBots” este în principal atingerea standardelor înalte în cadrul competițiilor, dar și reprezentarea valorilor FIRST (Gracious Professionalism® și Coopertition®) și promovarea lor în cadrul comunității, prin organizarea și participarea la diverse evenimente.

Obiectivele propuse:

 • Aprofundarea cunoștințelor noastre într-o maniera cât mai conservativă si productivă;
 • Îmbunatățirea lucrului în echipă;
 • Promovarea FTC și GRACIOUS PROFFESSIONALISM în comunitate;
 • Prioritizarea învățării proiectării virtuale și a lucrului intensiv în programul Fusion;
 • Învățarea OOP (Object Oriented Programming) în limbajul Java (folosim Android Studio pentru dezvoltarea codului) și aplicarea principiilor OOP în scrierea codului;
 • Folosirea odometriei pentru poziționarea și mișcarea robotului pe teren.