Logo


The team logo has undergone many changes. We changed the whole design of the logo many times until we arrived at the version we use now, and finally we are sure that we can find ourselves in this logo.
It consists of two symbols that form a droid silhouette. The appearance of the robot resembles a human head. His expression inspires seriousness and professionalism. The bot’s expression is a key element in what we aim to convey about our team.
The heart is the reason why this team is active: to put effort into a field you are passionate about.
Additionally, the 2 symbols that make it up are in slight antithesis, as is our team name, Heart of RoBots.
From a chromatic point of view, it consists of two colors: blue and red. These colors have a strong contrast that shows the differences between the values ​​they represent.
Blue represents professionalism, strength, seriousness and confidence, while red symbolizes passion, life and enthusiasm.Logo-ul echipei a suferit multe modificări. Am schimbat de multe ori întreg conceputul logo-ului până am ajuns la versiunea pe care o folosim acum și, în sfârșit, suntem siguri că putem să ne regăsim în acest logo.
Este alcătuit din două simboluri care formează o siluetă de droid. Înfățișarea robotului seamănă cu capul unui om. Prin expresia lui inspiră seriozitate și profesionalism. Expresia robotului este un element cheie în ceea ce urmărim să transmitem despre echipa nostră.
Inima reprezintă motivul pentru care această echipă este activă: pentru a pune efort într-un domeniu care te pasionează.
În plus, cele 2 simboluri care îl alcătuiesc sunt într-o ușoară antiteza, asemenea și numelui nostru de echipă, Heart of RoBots.
Din punct de vedere cromatic, este alcătuit din două culori: albastru și roșu. Aceste culori au un contrast puternic care arată diferențele dintre valorile pe care le reprezintă.
Albastrul reprezintă profesionalism, putere, seriozitate și încredere, pe când roșu simbolizează pasiune, viață și entuziasm.What makes our logo better???

The “Heart of RoBots” logo is a robot silhouette made in a minimalist style with a unique shape that is easy to remember.
The robot head makes this logo an identity that inspires seriousness and perseverance. The heart is a symbol that signifies the reason why this team is active: to give our soul for something we are passionate about.
In addition, if we find a change in the design suitable for a special event/time of the year, it can be easily done. The uniqueness of the logo allows us to temporarily give up one of the elements such as the color or shape that make it up.

Ce face logo-ul nostru mai bun???

Logo-ul “Heart of RoBots” este o siluetă de robot făcută într-un stil minimalist, cu o formă unică, ușor de memorat.
Capul robotului face din acest logo o identitate care inspiră seriozitate și perseverență. Inima este un simbol care semnifică motivul pentru care această echipă este activă: să ne dăm sufletul pentru ceva care ne pasionează.
În plus, în cazul în care găsim potrivită o modificare în design pentru un eveniment/perioadă deosebită din an, poate fi făcută cu ușurință. Unicitatea logo-ului ne permite să renunțămtemporar la unul dintre elementele precum culoarea sau forma care îl alcătuiesc.