High School Day ”Hasdeu 155 years” – 2022

December 2022 – 155 years since the establishment of the National College “B.P. Hasdeu” Buzau  

The organizing teams Heart of RoBots , Homosapiens
Date November 06, 2022
Location National College “B.P. Hasdeu” Buzău
Participants All team members
Impact 60 persons
Progress 1 hour

Event development / Desfășurarea evenimentului:


Once we were informed about the day of our high school and how it would take place, our team together with our colleagues, those from Homosapiens, decided to organize a demonstration match followed by a short presentation of the teams in one of the robotics rooms. Our ideas did not hesitate to appear, thinking of designing a poster model to put up at the high school entrances, to announce to the students who wanted to participate and watch our activity the time when everything was going to take place. Together with our colleagues we decided that everything would take place in our hall, after this decision we were going to reorganize things a little to accommodate all the children who wanted to come. We were also informed that other guests will come to the demonstration match, such as the management of the institution, but also the prefect and vice-prefect of Buzău County, as well as the well-known war journalist, Adelin Petrișor, a graduate of the National College “B. P. Hasdeu”, a fact for which we also prepared with a short power point presentation of the team. Doing the last repairs and tests on the robot, I told the director that she can count on us for this activity.
The event started around 12:00. Students and teachers eager to participate in the demonstration match showed up, eager to witness our activity. We started with a brief introduction of the teams, then we will explain to them what a match of this kind is based on. Without further ado, we started the demonstration match. Once finished, I proposed to the children to try to control one of the two robots as well, they were very excited and eager to do so. After that, we introduced the children to what robotics really means to us, giving them details about the First Tech Challenge competition: from building and programming a robot, to getting to know and exchanging experiences with teams from all over the country, connecting some close friendships and the personal development of each of us. After the questions the children asked us, our activity ended successfully, being grateful to the director for once again giving us the opportunity to make the idea of ​​robotics known both within the high school and within the city.
Thanks to this day, our team managed to encourage children to promote and support the idea of ​​robotics more. We hope that we have managed to ignite the desire of others to join us on the team, or why not, to form their own robotics team. This day, being dominated by STEM values, was not only an important day for our high school, but also for our team, giving us the courage to speak in front of an audience and support our ideas in front of important people of the city and the country. Thus, this day remains remarkable in the evolution of our team and in the development of each member, both personally and professionally.


Odată anunțați despre sărbătorirea zilei liceului nostru și despre cum avea să se desfășoare aceasta, echipa noastră alături de colegi, cei de la Homosapiens, am decis să organizăm un meci demonstrativ urmat de o scurtă prezentare a echipelor în una din sălile de robotică. Ideile noastre nu au ezitat să apară, gândindu-ne să concepem un model de afiș pe care să îl punem la intrările în liceu, ca să anunțăm elevii doritori să participe și să vizioneze activitatea noastră la ora la care urma să aibă loc competiția. Împreună cu colegii noștri am decis să se desfășoare totul în sala noastră, după această hotărâre urmând să reorganizăm puțin lucrurile pentru a avea loc toți copiii care își doreau să vină.
De asemenea, am fost anunțați că vor veni și alți invitați la meciul demonstrativ, cum ar fi conducerea instituției, dar și prefectul și subprefectul Județului Buzău, precum și cunoscutul jurnalist de război, Adelin Petrișor, absolvent al Colegiului Național “B. P. Hasdeu”, fapt pentru care ne-am pregătit și cu o scurtă prezentare a echipei, realizată în Power Point. Făcând și ultimele reparații și teste la robot, i-am transmis doamnei directoare că poate conta pe noi pentru această activitate.
Evenimentul a început în jurul orei 12:00. Elevii și profesorii doritori să participe la meciul demonstrativ și-au făcut apariția, fiind nerăbdători să asiste la activitatea noastră. Am început cu o scurtă prezentare a echipelor, urmând mai apoi să le explicăm pe ce se bazează un meci de acest gen. Fără să ne lungim prea mult, am dat startul meciului demostrativ. Odată terminat, le-am propus copiilor să încerce să controleze și ei unul dintre cei doi roboți, aceștia fiind foarte entuziasmați și dornici de acest lucru.
După aceea, le-am prezentat copiilor ce înseamnă cu adevărat robotica pentru noi, oferindu-le detalii și despre competiția First Tech Challenge: de la construirea și programarea unui robot, până la cunoașterea și schimbul de experiențe cu echipe din toată țară, legarea unor prietenii strânse și dezvoltarea personală a fiecăruia dintre noi.
După întrebările pe care ni le-au adresat copiii, activitatea noastră s-a încheiat cu succes, fiindu-i recunoscători doamnei directoare că ne-a oferit din nou ocazia de a face cunoscută ideea de robotică atât în cadrul liceului, cât și în cadrul orașului.
Datorită acestei zile, echipa noastră a reușit să îndemne copiii să promoveze și să susțină mai mult ideea de robotică. Sperăm că am reușit să aprindem dorința celorlalți de a se înscrie la noi în echipă, sau, de ce nu, să își formeze propria echipă de robotică.
Această zi, fiind dominata de valorile STEM, nu a fost o zi importantă doar pentru liceul nostru, ci și pentru echipa noastră, făcându-ne curaj să vorbim în fața unui public și să ne susținem ideile în fața unor oameni importanți ai orașului și ai țării.
Astfel, această zi rămâne remarcabilă în evoluția echipei noastre și în dezvoltarea fiecărui membru, atât pe plan personal, cât și profesional.


 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *